Търгове

Заповед № 202 / 02.04.2020 г.

На основание чл. 3, ал.1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 18; чл. 12, ал. 1, т.1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейн

Повече

Заповед № 201 / 02.04.2020 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1; чл. 12, ал. 1, т.1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейн

Повече

Заповед № 203 / 02.04.2020 г.

На основание  чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, във вр. с чл.10, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 49, ал.1, т. 2, чл. 65, ал.1, чл. 53, ал. 2, чл.15, ал. 3 от

Повече

Заповед № 687/20.06.2019г. - Проведен

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 65, ал. 1, във вр. с чл. 53, ал. 2, във вр. с чл. 49, ал. 1, т .2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на де

Повече