Търгове

Заповед № 687 / 20.06.2019 г. - Проведен

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 65, ал. 1, във вр. с чл. 53, ал. 2, във вр. с чл. 49, ал. 1, т .2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на де

Повече