Търгове

Заповед № 298 / 9.05.2022 г.

На основание чл. 174, ал.2 от ЗГ, във вр. с чл. 2, т. 2; чл. 10, ал. 1, т. 10; чл. 12, ал. 1,т. 1; чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане

Повече

Заповед № 687 / 20.06.2019 г. - Проведен

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 65, ал. 1, във вр. с чл. 53, ал. 2, във вр. с чл. 49, ал. 1, т .2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на де

Повече