Списъци на жителите в селата в Община Средец, желаещи да получат дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 г.

Ресурси: