ЗА НАС

инж.Стойко Стоянов Директор 0886451911
Атанас Желязков Агромом 0884 686812
Живко Атанасов Счетоводител 0884 686821
Гинка Петрова Счетоводител 0884544829
Петя Минчева Техн. сътрудник "Човешки ресурси" 0884 544828
Недялка Гинчева Касиер 0885 686846
Димитър Калъчев Домакин 0885 508070
Георги Петров  Ръководител участък 0885 686856
Тодор Стоянов Ръководител участък 0885 783878
Иван Чиликов Ръководител участък 0886 020206
Марин Комитов Помощник лесничей 0884 544826
Румен Димитров Ръководител участък 0884 544827
Стоил Кралев Шофьор 0888 020200
Дора Стоянова Специалист данни 0884 544839
Иван Атанасов Ръководител участък 0884 544800
Стоян Калоянов Горски стражар 0884 544801
Георги Георгиев Лесничей 0885 544803
Николай Милев Ръководител участък 0884 544822
Йордан Тодоров Горски стражар 0884 544805
Иван Хамбарлиев Горски стражар 0884 544806
Янко Вълков Помощник лесничей 0884 544804
Стела Арнаудова Фактурист 0876360754
Янка Цъцарова Хигиенист 0887869939