Списъци 1,2,3 на постъпили Заявления в Община Средец, относно предоставяне на дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 г. от ОГТ

Ресурси: